Kandavas novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
NORMUNDS ŠTOFERTS
161
188
27
687
1
Ievēlēts
3
GUNTARS INDRIKSONS
238
91
47
570
2
Ievēlēts
2
MARIJA ŠEVČUKA
273
72
31
567
3
15
IVARS OZOLS
291
52
33
545
4
6
IVETA PIESE
289
49
38
537
5
7
EDVĪNS BALODIS
302
41
33
534
6
10
VĒSMA SKRAZLOVSKA
309
33
34
525
7
13
RAITIS EVARSONS
300
37
39
524
8
4
LIGITA ZĀĢERE
305
33
38
521
9
8
SANDRA ŠTEINBERGA
310
29
37
518
10
12
SANTRA CELMIŅA
320
24
32
518
11
11
ALVIS KUNKULBERGS
311
28
37
517
12
5
MARITS JANSONS
308
29
39
516
13
16
MADARA GALVIŅA
294
36
46
516
14
9
JĀNIS LABRENCIS
298
31
47
510
15
14
OKSANA RUDZĪTE
312
24
40
510
16
18
DACE PALKAVNIECE
315
21
40
507
17
17
ĒRIKS CELMS
307
24
45
505
18