Kandavas novada dome
"PILSONISKĀ SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(16)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ROLANDS BĀRENIS
71
257
6
658
1
Ievēlēts
3
SOLVITA HORSTE
245
61
28
440
2
Ievēlēts
6
DACE ROZENTĀLE
254
52
28
431
3
4
ALDIS BERĻIZOVS
239
56
39
424
4
10
ANTA BIRKENŠTEINA
267
40
27
420
5
8
VOLDEMĀRS STAFECKIS
266
38
30
415
6
2
INĀRA BATŅA
240
49
45
411
7
15
MĀRIS PELĪTE
257
39
38
408
8
11
SOLVITA VIĻUMA
283
24
27
404
9
12
SANDRA FREIMANE-FJODOROVA
258
34
42
399
10
7
ARVIS EŅĢELIS
262
31
41
397
11
5
EGILS BUSS
281
20
33
394
12
13
AGNESE AKMENTIŅA
290
15
29
393
13
16
RAIMONDS VANAGS
276
21
37
391
14
14
EDGARS LEIJERS
259
25
50
382
15
9
ZIGRĪDA PELĪTE
247
25
62
370
16