Jaunpils novada dome
JAUNPILS - VIESATAS
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(16)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
LIGITA GINTERE
99
238
22
676
1
Ievēlēts
4
DACE ADIŅA
205
133
21
572
2
Ievēlēts
3
INESE CINE
224
120
15
565
3
Ievēlēts
8
JĀNIS KRŪMIŅŠ
214
113
32
541
4
Ievēlēts
11
PĒTERIS BARANOVSKIS
257
72
30
502
5
Ievēlēts
7
VELGA PAVLOVSKA
271
59
29
490
6
Ievēlēts
6
RAIVO ALTENBURGS
269
59
31
488
7
5
KĀRLIS ŠTEINS
253
65
41
484
8
12
DAGMĀRA ALTENBURGA
271
52
36
476
9
10
DZIDRA KRASTIŅA
278
46
35
471
10
15
SANDRA ŠTEINA
274
43
42
461
11
2
GUNTIS GULBIS
234
62
63
459
12
9
OJĀRS DRENGERS
295
29
35
454
13
13
LIDIJA PAVLOVA
258
40
61
439
14
14
VERONIKA SMIRNOVA
282
28
49
439
15
16
ANDRIS PRIKAZS
282
27
50
437
16