Jaunpils novada dome
JAUNPILS NOVADAM
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(16)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
INTA KRŪMIŅA
43
88
10
257
1
Ievēlēts
3
ARVĪDS JAKOVELS
78
50
13
216
2
Ievēlēts
13
AUSTRA SIPENIECE
90
43
8
214
3
16
ĒRIKA STAJUKA
108
29
4
204
4
9
IVARS JAUCIS
96
33
12
200
5
12
GUNTA KĀLE
106
28
7
200
6
10
SANDRA ZARIŅA
111
24
6
197
7
14
DINA LIEPA
101
29
11
197
8
15
ANTRA SUPE
114
19
8
190
9
4
MĀRIS ŠTEINS
106
22
13
188
10
2
MĀRĪTE PETROVA
107
21
13
187
11
5
INGA LAIMIŅA
113
17
11
185
12
7
LĪGA ANDRECA
97
24
20
183
13
6
MĀRTIŅŠ RASA
110
16
15
180
14
8
DAIGA PETROVA
113
13
15
177
15
11
MONTA GULBE
115
12
14
177
16