Jaunpils novada dome
MŪSU NOVADS
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(10)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
8
KASPARS SĪMANIS
58
80
5
256
1
Ievēlēts
1
KASPARS LEIMANIS
62
68
13
236
2
Ievēlēts
5
AIGARS JAKOVELS
85
53
5
229
3
2
SANDRA VĀRPIŅA
78
50
15
216
4
3
GUNTIS NIKOLAJEVS
90
44
9
216
5
7
DACE APSĪTE-PLEZERE
92
36
15
202
6
4
GATIS DZEGUZE
79
42
22
201
7
6
MĀRIS METLA
98
28
17
192
8
10
AINĀRS BIRĢELIS
80
36
27
190
9
9
GITA ZEIKMANE
90
20
33
168
10