Jaunpils novada dome
"LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(13)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ZINTA MIELAVA
14
31
6
91
1
Ievēlēts
2
GINTA MEDNE
29
15
7
74
2
8
UĢIS KALPS
34
11
6
71
3
10
AIGARS MIZGA
32
11
8
69
4
3
ILZE RASA
29
11
11
66
5
9
AGITA KALVIŅA
34
8
9
65
6
4
ULDIS NIKOLAJEVS
36
6
9
63
7
6
UĢIS KALVIŅŠ
35
6
10
62
8
7
ZITA KRŪMIŅA
33
7
11
62
9
5
BAIBA GRĀVĪTE
38
3
10
59
10
11
IEVA EIŽVERTIŅA
36
3
12
57
11
13
ANNA ŠTEINA
36
3
12
57
12
12
RAMONA ROZENBERGA
37
1
13
54
13