Jaunpils novada dome
VIESATĀM BŪT!
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(13)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ĒRIKS STRAUTIŅŠ
17
52
6
125
1
Ievēlēts
2
VILNIS RASA
24
36
15
100
2
3
LĪGA BIERANDE
44
23
8
94
3
6
AIVARS PETROVS
55
10
10
79
4
12
ARNIS NARBATOVIČS
55
10
10
79
5
4
TĀLIVALDIS RUTKIS
56
9
10
78
6
5
ANDRIS PLATACIS
54
8
13
74
7
13
ULDIS KALVIŅŠ
53
8
14
73
8
8
INA JURĒVICA
59
4
12
71
9
7
RAIMONDS BLŪMANIS
52
7
16
70
10
11
AIVIS JANSONS
51
7
17
69
11
9
EVITA ŽUKOVSKA
56
4
15
68
12
10
MAIJA ANSBERGA
54
1
20
60
13