Jaunpils novada dome
"OZOLS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(9)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
2
VIJA ZĪVERTE
12
67
1
167
1
Ievēlēts
3
KĀRLIS JĒKABSONS
53
22
5
118
2
1
AGRIS SMELTERIS
44
24
12
113
3
9
MĀRIS AUGULIS
57
16
7
110
4
7
VAIRIS ŠTOLCERS
58
14
8
107
5
8
DAINIS ANDERSONS
68
7
5
103
6
4
KNUTS RAUTSEPS
66
6
8
99
7
5
IZIDORS ČEPULS
58
10
12
99
8
6
ANNA METLA
66
4
10
95
9