Rucavas novada dome
Deputātu un kandidātu alfabētiskais saraksts
Nr.p.k.
Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(67)
Dzimis
Saraksts Pamatdarbs Amats Punkti Negroz.
zīmes
Plusi Svītro-
jumi
Nr.
sarakstā
pēc
vēlēšanām
Deputāti
( 13 )
1
4
SANDRA AIGARE
MŪSMĀJAS
177
79
33
18
5
2
2
ANTRA ATE
NOVADA ATTĪSTĪBAI
298
162
42
29
5
3
6
LĪGA ATE
MŪSMĀJAS
170
94
22
14
7
4
1
JĀNIS BĀRDULIS
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
239
42
92
29
1
Ievēlēts
5
8
DZINTRA BĻINOVA
NOVADA ATTĪSTĪBAI
264
170
21
42
12
6
5
EDGARS BODNIEKS
NOVADNIEKI
71
45
11
10
8
7
3
ANDRIS BRĪVKALNS
NOVADA ATTĪSTĪBAI
317
177
44
12
3
Ievēlēts
8
13
SANITA CEPLENIECE
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
186
115
29
19
4
9
10
LINDA ČABLE
NOVADA ATTĪSTĪBAI
279
169
29
35
9
10
1
VIKTORS ČAMANS
NOVADA ATTĪSTĪBAI
472
34
193
6
1
Ievēlēts
11
10
AIJA DEJUS
VIENOTI NOVADAM
344
201
46
16
7
12
10
GATIS DEJUS
MŪSMĀJAS
175
95
24
11
6
13
7
INGRĪDA FREIMANE
MŪSMĀJAS
148
98
9
23
13
14
6
DAIGA GABRŪNA
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
182
125
22
16
6
15
8
MALINDA GLUŽĢE
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
149
126
5
32
15
16
11
JĀNIS GLUŽĢIS
NOVADNIEKI
66
52
5
9
11
17
12
GATIS GRAUDUŽIS
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
174
133
14
16
8
18
9
DAIGA GRENOVSKA
NOVADA ATTĪSTĪBAI
276
154
35
44
10
19
9
RENĀRS JUZUPS
MŪSMĀJAS
160
108
10
12
9
20
11
SANDIJS KALĒJS
VIENOTI NOVADAM
335
194
45
24
8
21
12
ĒRIKS KNUBIS
VIENOTI NOVADAM
302
195
28
40
11
22
6
JURIS KRĪGENS
VIENOTI NOVADAM
356
187
59
17
6
23
15
ARTIS ĶŪSIS
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
169
120
18
25
9
24
2
LIGITA LAIPENIECE
MŪSMĀJAS
202
70
50
10
3
25
11
ARTŪRS LAUGALIS
MŪSMĀJAS
149
97
10
23
12
26
5
INESE LINDE
NOVADA ATTĪSTĪBAI
258
188
9
36
13
27
6
SARMĪTE LIPARTE
NOVADNIEKI
74
46
12
8
6
28
8
SANDRA LIPARTE
NOVADNIEKI
72
46
11
9
7
29
10
JĀNIS GUNARS LĪCIS
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
179
124
21
18
7
30
3
SANDRA MALAKAUSKA
VIENOTI NOVADAM
395
160
92
11
3
Ievēlēts
31
4
VACLOVS MALAKAUSKS
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
156
129
7
27
13
32
9
MARTA MAME
NOVADNIEKI
67
53
5
8
9
33
4
INTA MERA
NOVADA ATTĪSTĪBAI
342
156
67
10
2
Ievēlēts
34
16
GUNĀRS MIELAVS
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
158
133
6
24
12
35
7
ANDIS OZOLIŅŠ
VIENOTI NOVADAM
389
166
86
11
4
Ievēlēts
36
7
MĀRTIŅŠ OZOLIŅŠ
NOVADNIEKI
66
48
7
11
10
37
5
OTOMĀRS OZOLS
MŪSMĀJAS
178
92
27
11
4
38
13
AUSMA PADALKA
VIENOTI NOVADAM
305
154
50
59
10
39
14
ANITA PĒTERSONE
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
154
131
5
27
14
40
1
ALDIS PREISS
NOVADNIEKI
76
38
17
11
4
41
11
RAIMONDS PRIČINS
NOVADA ATTĪSTĪBAI
291
181
29
23
7
42
8
IMANTS EDMUNDS PRIČINS
VIENOTI NOVADAM
280
201
14
48
13
43
12
EDGARS RIEŽNIEKS
NOVADA ATTĪSTĪBAI
294
166
38
29
6
44
3
DITA ROLE
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
187
102
36
25
3
45
1
ANDIS ROLIS
VIENOTI NOVADAM
528
43
217
3
1
Ievēlēts
46
10
MĀRTIŅŠ RONKAITIS
NOVADNIEKI
64
50
5
11
12
47
3
SANDRA ROZE
MŪSMĀJAS
210
66
56
8
2
Ievēlēts
48
6
GEDIMINS SALMIŅŠ
NOVADA ATTĪSTĪBAI
314
168
47
18
4
Ievēlēts
49
3
RINALDS SĪKLIS
NOVADNIEKI
78
42
16
8
3
50
13
ANDRIS SKĀBARNIEKS
NOVADA ATTĪSTĪBAI
289
179
29
25
8
51
5
VALDA STADGALE
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
168
109
23
31
10
52
2
LĪGA STENDZE
NOVADNIEKI
103
23
38
5
1
Ievēlēts
53
2
VIJA STEPANOVA
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
203
106
42
15
2
Ievēlēts
54
4
GUNĀRS STOGŅIJENKO
NOVADNIEKI
74
48
11
7
5
55
13
JĀNIS STRUNGS
MŪSMĀJAS
159
91
18
21
10
56
8
LIGITA ŠĪMANE
MŪSMĀJAS
167
87
24
19
8
57
7
MARUTA ŠNIPKE
NOVADA ATTĪSTĪBAI
272
174
23
36
11
58
9
MARTS ŠNIPKIS
VIENOTI NOVADAM
362
175
68
20
5
59
1
IRĒNA ŠUSTA
MŪSMĀJAS
246
34
90
6
1
Ievēlēts
60
7
ROMĀRS TIMBRA
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
184
105
33
25
5
61
11
SANITA TIMBRA
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
168
127
14
22
11
62
9
RIČARDS TOBERS
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
148
119
8
36
16
63
12
LAIMA VEIDEMANE
MŪSMĀJAS
156
100
12
18
11
64
2
JĀNIS VEITS
VIENOTI NOVADAM
286
153
41
69
12
65
4
JĀNIS VIDĒJAIS
VIENOTI NOVADAM
325
168
53
42
9
66
12
ANITA VILKAULE
NOVADNIEKI
88
40
22
4
2
67
5
GUNDEGA ZEME
VIENOTI NOVADAM
430
131
124
8
2
Ievēlēts