Tērvetes novada dome
Deputātu un kandidātu alfabētiskais saraksts
Nr.p.k.
Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(59)
Dzimis
Saraksts Pamatdarbs Amats Punkti Negroz.
zīmes
Plusi Svītro-
jumi
Nr.
sarakstā
pēc
vēlēšanām
Deputāti
( 13 )
1
2
REGĪNA ALEKSEJENKO
1952
"BUKAIŠI" Tērvetes novada dome Komandante
73
30
13
16
5
2
13
ELMĀRS ANTONS
1956
NĀKOTNES VĀRDĀ Zaļenieku arodvidusskola skolotājs
187
83
37
19
3
3
5
JĀNIS ANTONS
1982
NĀKOTNES VĀRDĀ SIA "A & J Celtnieks" valdes priekšsēdētājs
159
93
18
28
11
4
10
INESE BARONIŅA
1965
TĒRVETES NOVADAM BŪT SAC Tērvete sociālā aprūpētāja
383
235
34
25
7
5
2
JEĻENA BELOVA
1963
VIENOTI NOVADĀ Tērvetes novada dome Tērvetes novada Augstkalnes pakalpojuma centra vadītāja
581
223
116
49
4
Ievēlēts
6
3
EDVĪNS BERŽINSKIS
1950
"BUKAIŠI" z/s "Aizpuri" zemnieks
89
24
24
11
2
7
4
MAIJA BĒRZIŅA
1944
VIENOTI NOVADĀ Tērvetes novada dome Tērvetes novada Bukaišu pakalpojuma centra vadītāja
536
272
69
47
6
8
1
INESE BLŪMA
1967
"BUKAIŠI" Bukaišu pamatskola Skolotāja
100
25
29
5
1
Ievēlēts
9
15
VILNIS BULS
1959
TĒRVETES NOVADAM BŪT SIA R.C.F. valdes priekšsēdētājs
372
232
30
32
11
10
12
VELTA DEŅISOVA
1941
VIENOTI NOVADĀ Akciju sabiedrība "Agrofirma Tērvete" lopkopības nodaļas vadītāja
477
309
21
58
14
11
9
INESE DEŅISOVA
1967
NĀKOTNES VĀRDĀ A.Brigaderes pamatskola skolotāja, lietvede
172
98
22
19
5
12
9
NAURIS DOMBROVSKIS
1972
TĒRVETES NOVADAM BŪT zemnieku saimniecība "Arāji" īpašnieks
377
243
27
24
9
13
11
GUNTIS DUDE
1960
TĒRVETES NOVADAM BŪT Akciju Sabiedrība Latvijas Valsts meži iecirkņa vadītājs
373
241
26
27
10
14
6
ANDREJS EGLIS
1962
VIENOTI NOVADĀ Lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība "Dāmnieki" valdes priekšsēdētājs
530
316
44
28
8
15
6
DAIGA FREIDENFELDE
1961
NĀKOTNES VĀRDĀ SAC "Tērvete" psihologs
148
90
14
35
13
16
13
INITA GAŅĢE
1968
VIENOTI NOVADĀ Tērvetes novada dome Tērvetes novada Bukaišu pagasta lauku attīstības speciāliste
481
301
27
60
13
17
9
MIĶELIS GEDIŅŠ
1942
VIENOTI NOVADĀ Tērvetes novada dome deputāts, SIA "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"", valdes priekšsēdētājs
535
273
68
47
7
18
11
SANDRA GEISLERE
1965
VIENOTI NOVADĀ Tērvetes novada dome Tērvetes novada Annas Brigaderes pamatskolas skolotāja
493
327
20
41
11
19
14
ASTRĪDA GERHARDE
1936
TĒRVETES NOVADAM BŪT Nav pensionāre
395
209
53
32
4
Ievēlēts
20
12
GATIS GRANTS
1986
NĀKOTNES VĀRDĀ A/S "Latvijas Valsts meži" Zemgales mežsaimniecība plānotājs
162
96
18
25
10
21
13
GUNĀRS GRICKEVIČS
1938
TĒRVETES NOVADAM BŪT zemnieku saimniecība "Mežābeles" īpašnieks
363
245
19
30
14
22
7
JANA JANSONE
1975
NĀKOTNES VĀRDĀ VSIA "Bērnu klīniskās universitātes slimnīca Gaiļezers" sertificēta māsa
151
105
8
26
12
23
4
ELMĀRS JEKŠEVICS
1970
"BUKAIŠI" z/s "Rūķīši" zemnieks
85
36
16
7
3
24
3
ANITA KALAŽA
1950
NĀKOTNES VĀRDĀ Tērvetes novada dome bāriņtiesas sekretāre
192
76
43
20
2
Ievēlēts
25
4
DAINA KAUFMANE
1960
NĀKOTNES VĀRDĀ SIA "Rehabilitācijas centrs Tērvete" galvenā grāmatvede
165
95
20
24
7
26
2
ULLA KAVICKA
1966
"JAUNLATVIJA" Lialplatones Speciālā internātpamatskola internāta skolotāja
132
57
21
10
5
27
4
MAIJA KLĀSUPA
1968
TĒRVETES NOVADAM BŪT Annas Brigaderes pamatskola direktora vietniece izglītības jomā
383
217
43
34
6
28
5
LILITA KLOVA
1963
"JAUNLATVIJA" SIA Dream grāmatvede
122
59
15
14
10
29
7
JĀNIS KRAVČENKO
1950
TĒRVETES NOVADAM BŪT Tērvetes novada dome šoferis- elektriķis
365
237
24
33
13
30
12
AIVARS LACBERGS
1967
"JAUNLATVIJA" A/S Agrofirma Tērvete tehniķis
123
68
11
9
8
31
3
SANDRA LATIŠA
1973
"JAUNLATVIJA" bezdarbniece  
136
63
20
5
3
32
7
JURIS LEGZDIŅŠ
1964
"JAUNLATVIJA" Saimniecība "Krastnieki" pašnodarbinātais
124
59
16
13
7
33
8
ANITA LEŠINSKA
1960
TĒRVETES NOVADAM BŪT LKS Dāmnieki lauksaimniecības nodaļas vadītāja
380
224
38
32
8
34
11
ĒRIKA MAZURE
1965
NĀKOTNES VĀRDĀ Tērvetes pamatskola direktora vietniece
182
92
30
17
4
35
5
JĀNIS MELDERIS
1951
TĒRVETES NOVADAM BŪT Tērvetes novada dome Tērvetes komunālā dienesta vadītājs
466
120
133
41
1
Ievēlēts
36
4
MARITA MILTA
1978
"JAUNLATVIJA" A/S Parex banka Klientu apkalpošanas speciāliste
122
69
10
9
9
37
5
NORMUNDS NAMNIEKS
1965
VIENOTI NOVADĀ Akciju sabiedrība "Latvijas Valsts meži" parku iecirkņa vadītājs
515
317
36
35
10
38
1
NORMUNDS NARVAIŠS
1963
NĀKOTNES VĀRDĀ Tērvetes novada dome projektu vadītājs
242
56
78
5
1
Ievēlēts
39
8
INĀRA OZOLIŅA
1967
VIENOTI NOVADĀ Dobeles rajona padomes Sociālās aprūps centrs "Tērvete" bērnu nodaļas vadītāja
485
323
18
47
12
40
6
AUSTRA PODNIECE
1936
TĒRVETES NOVADAM BŪT Tērvetes novada dome pulciņa vadītāja
392
212
50
32
5
41
1
ANDRIS RAMONS
1961
TĒRVETES NOVADAM BŪT Akciju Sabiedrība Agrofirma Tērvete elektroinženieris
446
188
89
17
2
Ievēlēts
42
8
RASMA RAPA
1949
"JAUNLATVIJA" Biedrība Annas Brigaderes muzejs "Sprīdīši" valdes locekle
114
69
6
13
12
43
2
INITA ROZE
1966
TĒRVETES NOVADAM BŪT Dobeles Valsts ģimnāzija direktora vietniece izglītības jomā
399
203
58
33
3
Ievēlēts
44
5
RITA SEGLIŅA
1948
"BUKAIŠI" mājsaimniece mājsaimniece
74
31
13
15
4
45
10
DZINTRA SIRSONE
1974
"JAUNLATVIJA" RC Tērvete SIA fizioterapeits
131
60
19
9
6
46
1
ANITRA SKALBIŅA
1966
"JAUNLATVIJA" Kluba restorāns SIA grāmatvede
138
57
24
7
2
47
10
JĀNIS STRAKSIS
1957
VIENOTI NOVADĀ Tērvetes novada dome Tērvetes novada Augstkalnes pagasta komunālās saimniecības vadītājs, ZS "Dzirksteles" īpašnieks
597
251
110
27
3
Ievēlēts
48
2
DAINA STRAPCĀNE
1955
NĀKOTNES VĀRDĀ Tērvetes pamatskola direktore
164
66
34
39
8
49
3
ALDIS TISENKOPFS
1963
TĒRVETES NOVADAM BŪT Bukaišu pamatskola direktors
360
228
26
40
15
50
10
GAIDA TURKA
1953
NĀKOTNES VĀRDĀ A/S "Agrofirma Tērvete" meistare - bakterioloģe
167
89
24
26
6
51
9
MAIRITA ULANOVA
1957
"JAUNLATVIJA" SIA V4 pārdevēja
133
62
19
7
4
52
1
EDVĪNS UPĪTIS
1940
VIENOTI NOVADĀ Tērvetes novada dome domes priekšsēdētājs
657
159
186
43
1
Ievēlēts
53
3
AIVARS VALDIŅŠ
1955
VIENOTI NOVADĀ Tērvetes novada dome Tērvetes novada Augstkalnes vidusskolas direktors
623
223
137
28
2
Ievēlēts
54
8
DACE VĀCERE
1968
NĀKOTNES VĀRDĀ Tērvetes pamatskola direktora vietniece
163
99
17
23
9
55
6
INESE VEDĻA
1975
"JAUNLATVIJA" Aunalāči SIA valdes locekle
115
72
5
11
11
56
7
INDRIĶIS VĒVERIS
1958
VIENOTI NOVADĀ Akciju sabiedrība "Agrofirma Tērvete" augkopības nodaļas vadītājs
524
304
47
37
9
57
14
MODRIS VILSONS
1963
VIENOTI NOVADĀ "Ausekļi"Modra Vilsona zemnieku saimniecība īpašnieks
540
246
84
58
5
Ievēlēts
58
11
RAIVO ZALCMANIS
1973
"JAUNLATVIJA" Z/S ''Vecstēguļi" īpašnieks
152
49
35
4
1
Ievēlēts
59
12
INTA ZARIŅA
1952
TĒRVETES NOVADAM BŪT zemnieku saimniecība "Zīverti" īpašniece
369
243
23
28
12