Apes novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1761)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 13 )
1
"MĒS - SAVAM NOVADAM"
1338
162
1176
75,98
10
2
SADARBĪBA
174
21
153
9,88
1
3
NOVADNIEKI
210
18
192
11,93
2

Summa:

1722

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 297 301 313 315