Priekuļu novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 3362)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 15 )
1
"TAUTAS PARTIJA"
976
145
831
29,03
5
2
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
2004
353
1651
59,61
9
3
"JAUNAIS LAIKS"
295
124
171
8,77
1

Summa:

3275

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 375 377 379 380 389