Raunas novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1432)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 13 )
1
RAUNA
974
183
791
68,02
9
2
APVIENĪBA "TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI"/LNNK
411
83
328
28,7
4

Summa:

1385

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 370 382