Vecpiebalgas novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 2121)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 13 )
1
NOVADA ATTĪSTĪBAI
1029
125
904
48,51
6
2
MĒS PIEBALGAI
346
43
303
16,31
2
3
RATIŅŠ
254
36
218
11,98
2
4
NOVADS
166
17
149
7,83
1
5
JAUNAJAM NOVADAM
294
36
258
13,86
2

Summa:

2089

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 371 372 374 386 388