Alojas novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 2604)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 15 )
1
"TAUTAS PARTIJA"
323
57
266
12,4
2
2
PARTIJA "VISU LATVIJAI!"
366
67
299
14,06
2
3
"PILSONISKĀ SAVIENĪBA"
816
94
722
31,34
5
4
ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA
848
160
688
32,57
5
5
"JAUNAIS LAIKS"
208
57
151
7,99
1

Summa:

2561

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 606 609 610 611 612