Lubānas novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

656.iecirknis - LUBĀNAS PILSĒTAS KLUBS
(TILTA IELA 14, LUBĀNA, MADONAS RAJ., LV-4830)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1159)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 13 )
1
RĪTDIENA
569
125
444
49,09
6
2
LUBĀNAS NOVADAM
174
46
128
15,01
2
3
"MŪSU MĀJAS"
400
71
329
34,51
5

Summa:

1143

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.