Varakļānu novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1783)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 13 )
1
VIENOTI NOVADAM
820
101
719
45,99
6
2
SAVAM NOVADAM
413
64
349
23,16
3
3
KOPĀ SAVAM NOVADAM
510
60
450
28,6
4

Summa:

1743

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 657 671 676