Ērgļu novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1580)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 13 )
1
MĒS ĒRGĻU NOVADAM
908
187
721
57,47
7
2
''NOVADNIEKI''
463
84
379
29,3
4
3
VIENOTI ĒRGĻU NOVADAM
202
33
169
12,78
2

Summa:

1573

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 662 664 675