Ķeguma novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 2592)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 15 )
1
"TAUTAS PARTIJA"
289
57
232
11,15
2
2
"JAUNAIS LAIKS"
522
114
408
20,14
3
3
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
1248
139
1109
48,15
7
4
"LATVIJAS ZAĻĀ PARTIJA"
485
104
381
18,71
3

Summa:

2544

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 689 690 694