Sējas novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1129)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 13 )
1
ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA
167
25
142
14,79
2
2
TĒVZEME
886
112
774
78,48
10
3
PIEDARBS
59
17
42
5,23
1

Summa:

1112

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 796 797