Smiltenes novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 5871)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 15 )
1
ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA
1634
316
1318
27,83
4
2
PARTIJA "LPP/LC"
1859
357
1502
31,66
5
3
"TAUTAS PARTIJA"
826
114
712
14,07
2
4
"PILSONISKĀ SAVIENĪBA"
1499
269
1230
25,53
4

Summa:

5818

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 887 888 890 891 892 893 896 899 900 901
904 907