Beverīnas novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1505)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 13 )
1
KAUGURIEŠI
565
126
439
37,54
5
2
JUMIS
292
47
245
19,4
2
3
TĀLAVA
309
49
260
20,53
3
4
BRENGUĻI BEVERĪNAI
188
26
162
12,49
2
5
"PĀRGAUJA"
120
25
95
7,97
1

Summa:

1474

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 905 920 925