Rugāju novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1319)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 13 )
1
"TAUTAS PARTIJA"
76
8
68
5,76
1
2
"VIENOTI NOVADAM"
738
120
618
55,95
7
3
"ATBALSS"
249
19
230
18,88
3
4
VIENOTI NEATKARĪGAM NOVADAM
41
3
38
3,11
0
5
ATBALSTĪSIM SAVĒJOS
194
20
174
14,71
2

Summa:

1298

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 330 333