Daugavpils novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 9071)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 17 )
1
PARTIJA "LPP/LC"
3899
574
3325
42,98
7
2
ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA
1265
249
1016
13,95
2
3
"TAUTAS PARTIJA"
827
170
657
9,12
2
4
"LATGALES TAUTA"
871
293
578
9,6
2
5
POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS"
1326
447
879
14,62
3
6
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
472
111
361
5,2
1
7
"JAUNLATVIJA''
211
77
134
2,33
0

Summa:

8871

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 397 398 399 400 401 404 405 406 407 408
409 410 411 412 413 414 415 416 417 418
419 420 421