Zilupes novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1309)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 13 )
1
POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS"
1152
189
963
88,01
12
2
ZILUPEI
107
26
81
8,17
1

Summa:

1259

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 629 630 640 646