Vārkavas novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1136)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 13 )
1
MŪSU LAIKS
252
40
212
22,18
3
2
MĒS, SAVAM NOVADAM
284
56
228
25
3
3
KOPSOLIS
452
56
396
39,79
5
4
JAUNAIS NOVADS
133
18
115
11,71
2

Summa:

1121

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 726 727 728