Alsungas novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

551.iecirknis - ALSUNGAS KULTŪRAS NAMS
(ZIEDULEJAS IELA 1, ALSUNGA, ALSUNGAS PAGASTS, KULDĪGAS RAJ., LV-3306)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 726)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 13 )
1
VĒLĒTĀJU APVIENĪBA "SUITU ZEME"
470
66
404
64,74
9
2
"LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA"
77
6
71
10,61
1
3
MŪSU ZEME
20
5
15
2,75
0
4
ALSUNGAS DEMOKRĀTI
149
17
132
20,52
3

Summa:

716

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.