Pāvilostas novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1373)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 13 )
1
NOVADNIEKI
220
24
196
16,02
2
2
DOMUBIEDRI
211
29
182
15,37
2
3
MĒS SAVAM NOVADAM
936
123
813
68,17
9

Summa:

1367

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 577 598 601