Rucavas novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

584.iecirknis - PAGASTA PADOME
(DUNIKAS PAGASTA PADOME, DUNIKAS PAGASTS, LIEPĀJAS RAJ., LV-3481)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 344)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
1
MŪSMĀJAS
6
2
4
1,74
2
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
8
0
8
2,33
3
NOVADA ATTĪSTĪBAI
6
0
6
1,74
4
NOVADNIEKI
42
3
39
12,21
5
VIENOTI NOVADAM
278
47
231
80,81

Summa:

340

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 584 597