Rucavas novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

597.iecirknis - PAGASTA PADOME
(RUCAVAS PAGASTA PADOME, RUCAVA, RUCAVAS PAGASTS, LIEPĀJAS RAJ., LV-3477)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 673)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
1
MŪSMĀJAS
156
30
126
23,18
2
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
168
13
155
24,96
3
NOVADA ATTĪSTĪBAI
279
52
227
41,46
4
NOVADNIEKI
28
1
27
4,16
5
VIENOTI NOVADAM
36
4
32
5,35

Summa:

667

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 584 597