Rucavas novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1017)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 13 )
1
MŪSMĀJAS
162
32
130
15,93
2
2
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
176
13
163
17,31
2
3
NOVADA ATTĪSTĪBAI
285
52
233
28,02
4
4
NOVADNIEKI
70
4
66
6,88
1
5
VIENOTI NOVADAM
314
51
263
30,88
4

Summa:

1007

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 584 597