Vaiņodes novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1276)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 13 )
1
"NOVADA NĀKOTNEI"
417
73
344
32,68
4
2
NOVADA TAGADNEI UN NĀKOTNEI.
209
30
179
16,38
2
3
VAIŅODES NOVADA ATTĪSTĪBAI
616
89
527
48,28
7

Summa:

1242

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 585 599