Brocēnu novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 2178)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 15 )
1
"JAUNAIS LAIKS"
586
229
357
26,91
4
2
POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS"
100
41
59
4,59
0
3
"TAUTAS PARTIJA"
1429
285
1144
65,61
11

Summa:

2115

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 805 806 807 809