Dundagas novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1870)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 13 )
1
TAVAM NOVADAM
289
49
240
15,45
2
2
"NOVADNIEKI"
939
157
782
50,21
7
3
"STRĀDĀSIM KOPĀ"
360
69
291
19,25
2
4
CILVĒKIEM!
250
62
188
13,37
2

Summa:

1838

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 833 834 835 836 840