Kokneses novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 2230)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 15 )
1
"TAUTAS PARTIJA", "PILSONISKĀ SAVIENĪBA"
1373
226
1147
61,57
9
2
"LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA"
115
27
88
5,16
1
3
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
685
120
565
30,72
5

Summa:

2173

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 274 276 278