Skrīveru novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

285.iecirknis - SKRĪVERU KULTŪRAS NAMS
(ANDREJA UPĪŠA IELA 1, SKRĪVERI, SKRĪVERU PAGASTS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5125)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1796)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 13 )
1
KOPĀ NOVADAM
235
32
203
13,08
2
2
"MĒS SKRĪVERIEM"
1143
214
929
63,64
9
3
SKRĪVERI - MŪSU NOVADS.
143
21
122
7,96
1
4
VIENOTI SKRĪVERIEM
54
11
43
3,01
0
5
" SKRĪVERI - ŠODIEN UN RĪT "
107
17
90
5,96
1
6
"SAVĒJIE"
77
24
53
4,29
0

Summa:

1759

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.