Auces novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 2808)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 15 )
1
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
554
112
442
19,73
3
2
ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA
2137
345
1792
76,1
12

Summa:

2691

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 425 429 433 436 442 443