Tērvetes novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1272)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 13 )
1
TĒRVETES NOVADAM BŪT
374
80
294
29,4
4
2
VIENOTI NOVADĀ
514
126
388
40,41
5
3
NĀKOTNES VĀRDĀ
169
30
139
13,29
2
4
"BUKAIŠI"
76
17
59
5,97
1
5
"JAUNLATVIJA"
121
33
88
9,51
1

Summa:

1254

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 439 440 441