Aknīstes novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1241)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 13 )
1
GĀRSENE NOVADAM
284
56
228
22,88
3
2
ALEJAS
110
28
82
8,86
1
3
VIENOTAM NOVADAM
482
58
424
38,84
5
4
MĒS - SAVAM NOVADAM
339
51
288
27,32
4

Summa:

1215

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 493 495 501