Viesītes novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1737)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 13 )
1
"MĒS - VIESĪTES NOVADAM"
562
99
463
32,35
5
2
"VIESĪTES NOVADS-MŪSU MĀJAS"
560
69
491
32,24
4
3
VVN-VISI VIENOTI NOVADAM
282
51
231
16,23
2
4
VIESĪTE -MŪSU NOVADS
295
45
250
16,98
2

Summa:

1699

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 494 500 507 513