Kandavas novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 3833)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 15 )
1
PARTIJA "LPP/LC"
830
160
670
21,65
3
2
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
1167
205
962
30,45
5
3
"JAUNAIS LAIKS"
526
150
376
13,72
2
4
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
443
74
369
11,56
2
5
"TAUTAS PARTIJA"
389
63
326
10,15
1
6
"PILSONISKĀ SAVIENĪBA"
407
73
334
10,62
2

Summa:

3762

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 861 862 863 864 865 880 882