Jaunpils novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1086)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 13 )
1
JAUNPILS - VIESATAS
460
101
359
42,36
6
2
JAUNPILS NOVADAM
179
38
141
16,48
2
3
MŪSU NOVADS
181
38
143
16,67
2
4
"LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA"
66
15
51
6,08
1
5
VIESATĀM BŪT!
79
4
75
7,27
1
6
"OZOLS"
101
21
80
9,3
1

Summa:

1066

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 870 881