Vēlēšanu iecirkņi

Pēdējās izmaiņas 09.08.2018 17:01:51


Neretas novads

Atgriezties uz republikas pilsētas vai novada izvēlni

- iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
280. MAZZALVES PAGASTA PĀRVALDE Liepu iela 2, Ērberģe, Mazzalves pag., Neretas nov.
281. NERETAS KULTŪRAS NAMS Pētera Lodziņa iela 1, Nereta, Neretas pag., Neretas nov.
282. PILSKALNES PAGASTA PĀRVALDE Nākotnes iela 4, Pilskalne, Pilskalnes pag., Neretas nov.
291. ZALVES PAGASTA KULTŪRAS NAMS "Atpūtas", Zalve, Zalves pag., Neretas nov.
292. SPROĢU SAIETA NAMS "Bērnudārzs 2", Sproģi, Zalves pag., Neretas nov.