Vēlēšanu iecirkņi

Pēdējās izmaiņas 25.09.2020 13:09:21


Alūksnes novads

Atgriezties uz republikas pilsētas vai novada izvēlni

- iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
293. ALŪKSNES KULTŪRAS CENTRS Brūža iela 7, Alūksne, Alūksnes nov.
			                  
294. ALŪKSNES PILSĒTAS SĀKUMSKOLA Lielā Ezera iela 26, Alūksne, Alūksnes nov.
295. ALŪKSNES NOVADA VIDUSSKOLA Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes nov.
296. SIA "ALŪKSNES ENERGOCELTNIEKS" ĒKA Apes iela 4, Alūksne, Alūksnes nov.
298. ALSVIĶU KULTŪRAS NAMS "Kultūras nams-Alsviķi", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov.
299. STRAUTIŅU PAMATSKOLA "Strautiņu Pamatskola", Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov.
300. ANNAS KULTŪRAS NAMS "Tautas nams", Anna, Annas pag., Alūksnes nov.
302. SPORTA, KULTŪRAS, INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN MŪŽIZGLĪTĪBAS CENTRS "DAILES" "Dailes", Jaunzemi, Ilzenes pag., Alūksnes nov.
303. BEJAS BIBLIOTĒKA "Rūķi", Beja, Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov.
304. KOLBERĢA TAUTAS NAMS "Dālderi", Kolberģis, Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov.
305. JAUNANNAS TAUTAS NAMS "Zīles", Jaunanna, Jaunannas pag., Alūksnes nov.
306. JAUNLAICENES PAMATSKOLA "Lazdiņas", Jaunlaicene, Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov.
307. KALNCEMPJU PAGASTA PĀRVALDE "Cempji 4", Kalncempji, Kalncempju pag., Alūksnes nov.
308. LIEPNAS TAUTAS NAMS "Birzītes", Liepna, Liepnas pag., Alūksnes nov.
			                  
309. MALIENAS TAUTAS NAMS "Brenci", Brenci, Malienas pag., Alūksnes nov.
310. MĀLUPES SAIETA NAMS "Austriņi", Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov.
311. MĀRKALNES TAUTAS NAMS "Pagastmāja", Mārkalne, Mārkalnes pag., Alūksnes nov.
312. PEDEDZES TAUTAS NAMS "Krustceles", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov.
314. VECLAICENES PAGASTA PĀRVALDE "Vaiņagi", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov.
316. ZELTIŅU PAGASTA BIBLIOTĒKA "Tērces"-10, Zeltiņi, Zeltiņu pag., Alūksnes nov.
317. ZIEMERA PAGASTA PĀRVALDE "Pagastmāja", Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov.