Vēlēšanu iecirkņi

Pēdējās izmaiņas 09.08.2018 17:01:51


Apes novads

Atgriezties uz republikas pilsētas vai novada izvēlni

- iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
297. APES TAUTAS NAMS Skolas iela 4, Ape, Apes nov.
301. GAUJIENAS TAUTAS NAMS "Pilskalni", Gaujiena, Gaujienas pag., Apes nov.
313. TRAPENES KULTŪRAS NAMS "Bormaņi", Trapene, Trapenes pag., Apes nov.
315. VIREŠU SAIETA NAMS "Mākonīši", Vireši, Virešu pag., Apes nov.