Vēlēšanu iecirkņi

Pēdējās izmaiņas 09.08.2018 17:01:51


Rugāju novads

Atgriezties uz republikas pilsētas vai novada izvēlni

- iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
330. LAZDUKALNA SAIETU NAMS Skolas iela 3A, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov.
333. RUGĀJU NOVADA DOME Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov.