Vēlēšanu iecirkņi

Pēdējās izmaiņas 25.05.2017 14:11:17


Rugāju novads

Atgriezties uz republikas pilsētas vai novada izvēlni

- iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
330. LAZDUKALNA SAIETU NAMS Skolas iela 3A, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov.
333. RUGĀJU NOVADA DOME Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov.