Vēlēšanu iecirkņi

Pēdējās izmaiņas 09.08.2018 17:01:51


Rundāles novads

Atgriezties uz republikas pilsētas vai novada izvēlni

- iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
353. PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLA "Pilsrundāles Vidusskola", Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov.
354. PII "MĀRPUĶĪTE" "Mārpuķītes", Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.
357. SVITENES PAGASTA SAIETA NAMS "Gaismas", Svitene, Svitenes pag., Rundāles nov.
361. VIESTURU PAGASTA PĀRVALDE Bērsteles iela 4, Bērstele, Viesturu pag., Rundāles nov.