Vēlēšanu iecirkņi

Pēdējās izmaiņas 09.08.2018 17:01:51


Vecumnieku novads

Atgriezties uz republikas pilsētas vai novada izvēlni

- iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
279. KURMENES TAUTAS NAMS "Pagastmāja", Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov.
288. VALLES SAIETA NAMS "Valles Vidusskola", Valle, Valles pag., Vecumnieku nov.
344. BĀRBELES TAUTAS NAMS Bauskas iela 2, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov.
355. SKAISTKALNES TAUTAS NAMS Kurmenes iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov.
356. STELPES PAGASTA PĀRVALDE "Stelpes pagasta nams", Stelpes pag., Vecumnieku nov.
359. VECUMNIEKU TAUTAS NAMS Rīgas iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.
360. MISAS TAUTAS NAMS "Tautas Nams Misā", Misa, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.