Vēlēšanu iecirkņi

Pēdējās izmaiņas 09.08.2018 17:01:51


Jaunpiebalgas novads

Atgriezties uz republikas pilsētas vai novada izvēlni

- iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
373. JAUNPIEBALGAS KULTŪRAS NAMS Gaujas iela 2A, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov.
391. PAGASTA PADOME "Jūrnieki", Melnbārži, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov.