Vēlēšanu iecirkņi

Pēdējās izmaiņas 08.03.2018 11:21:30


Vecpiebalgas novads

Atgriezties uz republikas pilsētas vai novada izvēlni

- iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
371. PAGASTA PĀRVALDE "Dzērbenes pils", Dzērbene, Dzērbenes pag., Vecpiebalgas nov.
372. INEŠU PAGASTA JAUNIEŠU CENTRS "Magazīna", Ineši, Inešu pag., Vecpiebalgas nov.
374. PAGASTA PĀRVALDE "Pagasta Dārziņi", Kaive, Kaives pag., Vecpiebalgas nov.
386. PAGASTA PĀRVALDE "Nēķins", Taurene, Taurenes pag., Vecpiebalgas nov.
388. NOVADA PAŠVALDĪBA Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov.